In Loving Memory


Home

About us

Planlagt kuld /
Litter plan

Hvalpe/Puppies

Dogs

Andy

Bitches

Rose

Wilma

Cleo

Memories

Memories

Shih Tzu

Scarlett

Grace

Regnbuebroen
(Forfatter ubekendt)

Lige inden man når himlen, ligger der et sted der hedder Regnbuebroen. Når
et dyr dør, - ét, der har været specielt knyttet til én hernede - vil dyret
stoppe ved Regnbuebroen. Der er enge og bakker hvor alle vore særlige venner
kan løbe og lege sammen. Der er masser af mad, vand og solskin og vore
venner har det varmt og dejligt.
Alle de dyr, der har været syge og gamle har fået deres helbred og kræfter
igen, de der var sårede eller lemlæstede er hele og stærke igen, ganske som
vi husker dem i vore minder om gamle dage. Dyrene er glade og tilfredse, de
mangler kun en enkelt lille ting: de savner hver især én, der betød meget
for dem, én, de var nødt til at forlade.

De løber alle sammen og leger sammen som en stor flok - men der kommer en
dag, hvor en af dem pludselig stopper og stirrer mod horisonten. Øjnene er
klare og intense og den ivrige lille krop begynder at skælve over det hele.
Pludselig forlader den heldige flokken og flyver over det grønne græs,
hurtigere og hurtigere går de små ben.

Du er blevet opdaget, og når du og din specielle ven endelig mødes igen,
klynger I jer til hinanden i glædesstrålende genforening, for aldrig at
skulle skilles mere. Glade kys regner ned over dit ansigt. Dine hænder kan
igen kærtegne det elskede hoved og du kan endnu en gang se ind i de
tillidsfulde øjne der tilhører dit kæledyr, der så længe har været
forsvundet fra dit liv men aldrig fra dit hjerte.
Så kan I krydse Regnbuebroen sammen........

The Rainbow Bridge

Just this side of Heaven is a place called The Rainbow Bridge. When an animal
dies that has been especially close to someone here, that pet goes to Rainbow Bridge.
There are meadows and hills for all our special friends so they can run and play together.
There is plenty of food, water and sunshine, and our friends are warm and comfortable.

All the animals who had been ill or old are restored to health and vigor; those who
were hurt or maimed are made whole and strong again, just as we remember them in our
dreams of days gone by. The animals are happy and content, except for one small thing;
they each miss someone very special to them who had to be left behind. They all run and
play together, but the day comes when one suddenly stops and looks into the distance.
His bright eyes are intent; his eager body quivers. Suddenly he begins to run from the
group, flying over the green grass, his legs carrying him faster and faster.

You have been spotted, and when you and your special friend finally meet, you cling to each
other in joyous reunion, never to be parted again. The happy kisses rain upon your face; your
hands again caress the beloved head and you look once more into the trusting eyes of your pet,
so long gone from your life but never absent from your heart.

Then you cross Rainbow Bridge together........
Author Unknown

Magic Temptation Jamaica Gold "Jason"

Magic Temptation Jamaica Gold "Jason"
Født / born 12.03.2011 - 01.07.2021

Jeg har måtte sige farvel til min elskede Magic Temptation Jamaica Gold "Jason" på grund af
en infektion i hans krop, han kæmpede i 48 timer, men hans krop ville ikke svare på behandlingen, til
sidst var han meget svag, og dyrlægerne kunne ikke gøre mere for ham.
Hvad collien angår, var han mit livs kærlighed, han var 200% under min hud, en utrolig han, der har
givet mig så mange fantastiske eventyr, han var en fantastisk showhund, har vundet utroligt mange gange
i Tyskland. Desværre fik han kun 2 kuld efter det blev han desværre steril som 3½ år gammel.
Jeg vil gerne takke Willy van den Agger for at lade mig købe ham for 10½ år siden. Han vil
blive dybt savnet. Der vil aldrig være en som ham igen.

I had to say goodbye to my beloved Magic Temptation Jamaica Gold "Jason" due to an infection in his body,
he struggled for 48 hours but his body would not respond to the treatment, eventually he was
very weak, and the vets could not do more for him.
As for the collie, he was the love of my life, he was 200% under my skin, an incredible dog who has given
me so many fantastic adventures, he was an amazing show dog, has won an incredible number of times in Germany.
Unfortunately, he only got 2 litters after that he became sterile as a 3½ year old.
I want to thank Willy van den Agger for letting me buy him 10½ years ago. He will be deeply missed.
There will never never be a male like him again.

Collie Farm Miss Saigon "Kimmy"

Collie Farm Miss Saigon "Kimmy"
Født / born 23.02.2013 - 27.12.2019

I dag var en sorgens dag, da jeg har måtte sige farvel til Kimmy, hun fik en massiv livmoderbetændelse,
som hun desværre havde gået med i længere tid uden nogen tegn, dette betød at hun pludselig inden for 24 timer
blev meget syg, da vi nåede til dyrlægen, var der ikke mere at gøre og vi måtte lade hende sove.
Hun var den sidste af min gamle line der gik tilbage til 1998. Kimmy fik aldrig hvalpe.

Today was a day of sadness as I have to say goodbye to Kimmy, she got a massive uterine inflammation which she had
unfortunately gone with for a long time without any signs, this meant that she suddenly became very ill within 24 hours
when we reached the vet, there was no more to do and we had to make her sleep.
She was the last of my old line dating back to 1998. Kimmy never got any puppies.

Collie Farm Driving Miss Daisy

Collie Farm Driving Miss Daisy "Daisy"
17.6.2010 - 23.7.2019

I have to say a painful goodbye to my beloved Daisy.
She was born the summer I lost my mother, she was very special for me,
she was a beautiful comfort midst of my grief.
In the last few weeks she got more and more infirmity, which eventually became
too much for her, she was only 9 years old and should have had many years left.
She was 5th generation out of 6 going back to 1998, I now have only her daughter left
from that line, who unfortunately never got puppies, this beautiful line will die out in a few years.
R.I.P my lovely sweet Daisy run free with your mother, grandmother, great-grandmother and great-great-grandmother, I miss you all so much.

Jeg har i dag måtte sige et smerteligt farvel til min elskede Daisy.
Hun blev født den sommer som jeg mistede min mor, derfor betød hun rigtig meget for mig, da hun var en trøst,
midt i min sorg. Den sidste tid fik hun flere og flere små skavanker, der til sidst blev for meget for hunde,
desværre blev hun kun 9 år, hun skulle have haft mange år tilbage. Hun var 5. generation ud af 6, der går tilbage
til 1998, jeg har nu kun hendes datter tilbage fra den linie, der desværre aldrig har fået hvalpe, denne smukke linje vil uddø om få år.
R.I.P min søde elskede Daisy, løb frit med din mor, mormor, oldemor og tipoldemor, jeg savner jer alle så meget.

Deutscher Champion (VDH)
Deutscher Champion Club
Collie Farm Tequila Sunrise

Deutscher Champion (VDH)
Deutscher Champion Club
Collie Farm Tequila Sunrise "Tequila"
28.8.2007 - 14.8.2018

It has been the worst day for me today, I had to say goodbye to my beloved Tequila,
Ch. Collie Farm Tequila Sunrise 28.8.2007 - 14.8.2018.
I remember the day you were born, when I help you into this world, like it was yesterday and today I had to let you go again, all too soon.
You have given me so many unforgettable memories in the showring and you have given incredible children.
Unfortunately, your old body could not take more and disease took over, the last two days had been incredibly hard
and today I had to realize that no more could be done for you, I had to let you travel over the rainbow bridge
where you now is without pain and illness and you can be with your parents
Int. Ch. Malouine`s Take It To The Limit and Collie Farm Black Gipsy Girl, one day we will meet again.
R.I.P my beloved Tequila I will never forget you, I don't think I ever will have a collie like you again.

Det har været den værste dag for mig i dag, da jeg har måtte sige farvel til min elskede Tequila,
Ch. Collie Farm Tequila Sunrise 28.8.2007 - 14.8.2018.
Jeg husker den dag du blev født og jeg hjalp dig til verden, jeg husker det som var det i går
Og i dag måtte jeg så lade dig tage den sidste rejse og tage afsked med dig, alt for tidligt
Du har givet mig så mange uforglemmelige minde i udstillingsringen og du har givet utrolige dejlige børn.
Desværre kunne din gamle krop ikke tage mere og sygdom overtog den,
de sidste to døgn har været utrolig hård og i dag måtte jeg indse at der ikke kunne
gøres mere for dig, jeg måtte lade dig rejse over regnbuebroen,
hvor du nu er uden smerte og sygdom og du kan være sammen med dine forældre
Int. Ch. Malouine`s Take It To The Limit and Collie Farm Black Gipsy Girl, en dag vil vi mødes igen.
R.I.P min elskede Tequila, jeg vil aldrig glemme dig, tro aldrig jeg vil få en collie som dig igen.

German Veteranen champion(VDH)
Undercover Always Emma "Emma"

German Veteranen champion(VDH)
14.04.1998 - 31.08.2008
10 years on photo

German Veteran Champion Undercover Always Emma went over the rainbow the 31st of August,
after very short signees. It is a great lost for me;
she was the most loveable collie, she loved everybody and everything,
special she loved to be showed, she was the patriarch of the pack.
Emma was the foundation for the type I have today, even that I had collies before her.
Her spirit well lives on in her granddaughter Collie Farm Black Gipsy Girl and
in her great-grandchild Collie Farm Golden Teddy Bear and Collie Farm Tequila Sunrise.
I will never forget you Emma, I will miss you a lot.

Jeg har haft den store sorg at miste min elskede collie
German Veteran Champion Undercover Always Emma den 31 august
efter en meget kort sygdomsforløb. Hun var patriarken i flokken.
Emma var grundlæggeren for den type jeg har i dag, selv om jeg havde collier før hende.
Hendes ånd vil leve videre i hendes barnebarn Collie Farm Black Gipsy Girl
og i hendes oldebørn Collie Farm Golden Teddy Bear and Collie Farm Tequila Sunrise.
Jeg vil aldrig glemme dig Emma, jeg vil savne dig meget.

Amalie Baby Blue "Lisa"


26.10.2000 - 25.03.2011
Lisa 10 year at the photo

Jeg har, måtte sige farvel til min elskede Lise efter meget kort tids sygdom
jeg vil altid mindes dig med dine mange sjove påfund og fantastiske temperament
En stor udstillingshund blev du aldrig, men en fantastisk mor til dine hvalpe var du.
Du er nu en af de klareste stjerne på himlen, hvor du vil lyse ned på os og
alle dine vidunderlige børn. Jeg vil aldrig glemme dig.

I have to say goodbye to my beloved Lisa, after a very short time of illness
I will always remember you for your many funny idea and fantastic temperament
You never became a big showdog, but you was a fantastic mother to your puppies.
You are now one of the clearest stars in the sky, where you will sparkle down at us and
all your wonderful puppies. I will never forget you.


Lisa 10 year

Erotika Madonna du Bois des Amazones "Tika"


29.9.2009 - 25.4.2014
Tika 3 år/3 year on the photo

Jeg har med stor sorg måtte sige farvel til min smukke franske pige Tika,
efter 6 ugers sygdom og vægttab på 3 kg, kunne vi ikke gøre mere for dig.
Udstilling var ikke dit speciale, kunne ikke lide det, men du har give nogle smukke
børn, desværre fik jeg ikke beholdt et afkom fra dig, da jeg jo regnede med at
have dig i mange år endnu, men lige som os mennesker kan der pludselig og uden
varsel opstå sygdom som vi ikke er herre over.
Hvil i fred min smukke Tika.

I have with great sadness said goodbye to my beautiful French girl Tika,
after 6 weeks illness and a weight loss of 3 kg, couldn't we do any more
for you. Show was not you speciality, you did not like it, but you have given
beautiful children, unfortunately I did not keep a offspring from you, I just
thought we had many years ahead of us, but just like people can, also dog
unexpected and with no warning get sick, as we not have control over.
Rest in peace my beautiful Tika